Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε εχθές η ετήσια γενική συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ .Με παρόντες το 63.21% των μετόχων αλλά και μέλη της διοίκησης πήραν αποφάσεις σχετικές με το μέλλον της ομάδας. 

Στο παλατάκι την Πυλαίας έγινε εχθές η ετήσια γενική συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με δικαίωμα συμμέτοχης για πρώτη φορά όλους όσους συμμετείχαν στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας , δηλαδή το 63.21% των μετόχων .

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 63,21% των μετόχων της εταιρίας.

Το σώμα της ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής…

1) Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021.

2) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το ΔΣ και την απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/07/2020-30/06/2021 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών.

3) Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/07/2021 – 30/06/2022.

4) Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

5)Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού των 500.000€, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του ΔΣ να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της αύξησης και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Αποφασίστηκε επίσης κατά πλειοψηφία η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο αυτού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Δεν υπήρξε υποψηφιότητα για τον διορισμό αιρετής διοίκησης“.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ
Αθλητικός Αρθρογράφος

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ